Scuturile ornamentate


Probabil cele mai reprezentative piese pentru cetatea dacic? de la Piatra Ro?ie sunt discurile din tabl? de fier, ornamentate, cu reprezent?ri zoomorfe, numite conven?ional scuturi. n 1949 a fost descoperit primul astfel de disc, n absida cl?dirii de pe terasa de sub platou. n centru avea nf??i?at un bour, iar pe margine motive vegetale ?i geometrice. Piesele erau prev?zute cu 12 orificii, prin care erau fixate de un suport cu ajutorul unor ?inte ornamentale frumos decorate. Recent au fost recuperate alte trei exemplare similare, unul avnd n medalionul central reprezentat un leu, altul un grifon, iar al treilea, un bour. Alte dou? piese sunt n curs de recuperare de pe pia?a interna?ional?, unde au fost traficate. Fragmente din alte piese au fost descoperite la Piatra Ro?ie de c?tre arheologi n 2003, n cursul unei periegheze, ?i n 2011, cu ocazia expertizei gropii de braconaj din care au fost extrase discurile ajunse pe pia?a neagr?. Astfel, ntreaga categorie a discurilor decorate a devenit un simbol al acestei cet??i.

Reconstituirea clasic? a obiectului descoperit de C. Daicoviciu este aceea a unui scut oval. n realitate, fragmentele descoperite de el provin din dou? piese distincte (Florea, Suciu 1995). Apari?ia celorlalte discuri a confirmat c? forma lor era rotund?, cu un diametru de 40-42 cm. Iconografia denot? un gust local, de?i lucr?tura este rafinat?, iar me?terul putea s? fi fost str?in. Stilul este unul naturalist, caracteristic sfr?itului epocii elenistice ?i nceputului epocii imperiale romane. Datarea este plasat? la sfr?itul sec. I d.Hr.

Nu este cert? func?ionalitatea acestor piese. Sunt considerate fie nveli?urile unor scuturi de parad? (Daicoviciu 1954), fie obiecte cu rol religios, un fel de icoane care spuneau o poveste celor ce cuno?teau codul de interpretare a imaginilor, ?i care erau prinse pe un perete (Florea, Ferencz 2007).

Mai multe detalii despre aceste obiecte AICI.

Bust de bronz al unei divinit??i feminine

A fost descoperit n turnul de paz? B. Dimensiuni: 14,7 x 13 cm. Este turnat ?i are nf??i?area unei m??ti, cu spatele deschis ?i gol. Cele trei torti?e (una n partea de jos ?i dou? n lateral) arat? c? se fixa pe un suport sau pe perete. Reprezentarea ?i g?se?te analogii n arta celtic?. Este produsul unor me?teri locali sau al unor me?teri care au lucrat dup? gustul local. Figura a fost atribuit? arbitrar zei?ei Bendis.

Candelabru cu trei bra?e

ntre obiectele mai deosebite se num?r? o pies? de import din lumea elenistic?, o lamp? de bronz cu trei bra?e, descoperit? n dolina de lng? drumul pavat. n?l?imea l?mpii este de 5 cm, iar un bra? are 7 cm lungime. Lampa era suspendat? cu ajutorul a trei l?n?i?oare de bronz. Un candelabru foarte asem?n?tor a fost g?sit n a?ezarea de la Piscul Cr?sani. Este un obiect de lux, o lucrare elenistic? trzie, ce provine fie din Grecia, fie din atelierele pontice, datat? n sec. I. .Hr. Prezen?a ei la Piatra Ro?ie pledeaz? n favoarea existen?ei acolo a unor personaje cu statut nalt, cu preten?ii de lux ?i gusturi artistice.

Descoperiri monetare

n timpul s?p?turilor au ie?it la iveal? 4 monede, la care s-au mai ad?ugat dou? achizi?ionate de la localnici, g?sisete n cetate, ?i un tezaur descoperit ulterior. Cele patru monede sunt: o imita?ie de argint a unei tetradrahme din Thassos (probabil sf. sec. I .Hr.), o moned? de bronz emis? de Histria, cu capul zei?ei Demeter ?i dou? contram?rci (probabil mijl. sec. I .Hr.), un denar republican roman de la Q. Fabius Labeo (emis n 150-125 .Hr.) ?i un alt denar republican, de la P. Servilius Rubeo (emis n 89 .Hr.). De la locuitorii din zon? s-a recuperat un denar republican de la C. Vibius Pansa (emis n 87 .Hr.) ?i o imita?ie dup? un denar roman de la M. Porcius Laeca (originalul emis n 124-103 .Hr.).Un tezaur de monede de argint, alc?tuit din 277 denari republicani, a fost g?sit de un localnic n anul 1981 n timpul unor lucr?ri de nivelare a terenului, pe coasta sud-estic? a dealului, la cca 500 m dep?rtare de cetate (Pavel, Andri?oiu 1994).Denarii republicani nu au p?truns n Dacia nainte de nceputul sec. I .Hr. ?i au circulat pn? la cucerirea roman?.

Alte descoperiri

Un depozit de metale scos la suprafa?? de c?ut?tori n preajma cet??ii a fost par?ial recuperat ?i donat de un anonim Castelului Corvinilor din Hunedoara n anii 1995-1996 (Srbu et alii 2005), iar un al doilea a fost recuperat de c?tre Funda?ia Dacica de la un s?tean din Alun ?i donat Muzeului Na?ional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca n anul 2010, a?teptnd s? fie publicat.

Inventarul materialelor descoperite la Piatra Ro?ie mai include obiecte obi?nuite care se g?sesc ?i n alte a?ez?ri dacice din Mun?ii Or??tiei (de produc?ie local? ?i importuri), precum ceramic? lucrat? cu mna sau la roat?, arme, unelte, obiecte de uz casnic. Merit? men?ionate dou? fibule (una de bronz ?i una, fragmentar?, de argint) ?i o remarcabil? spad? celtic?, descoperit? n dolina de lng? drumul pavat.