Antonescu Dinu, Introducere în arhitectura dacilor, Bucuresti, 1984.

Daicoviciu Constantin, Cetatea dacică de la Piatra Roșie. Monografie arheologică, București, 1954.

Daicoviciu Constantin, Ferenczi Al., Așezări dacice din Munții Orăștiei, București, 1951.

Daicoviciu Constantin și colab., Studiul traiului dacilor în Munții Orăștiei, SCIV I, 1950, p. 137-148.

Daicoviciu Hadrian, Ferenczi Ştefan, Glodariu Ioan, Cetăţi şi aşezări dacice în sud-vestul Transilvaniei, Bucureşti, 1989.

Daicoviciu Hadrian, Glodariu Ioan, Puncte de reper pentru cronologia cetăţilor şi aşezărilor dacice din Munţii Orăştiei, Acta Musei Napocensis 13, 1976, p. 71-80.

Ferencz Iosif Vasile, Bodó Cristina, Noi piese descoperite la Piatra Roşie (judeţul Hunedoara), Sargetia 28-29 (1999-2000), p. 169-182.

Ferencz Iosif Vasile, Rădeanu Virginia, A few pieces recently found in the surroundings of the Dacian fortress of Piatra Roșie, în C. Gaiu (ed), Ateliere și tehnici meșteșugărești. Contribuții arheologice - Ateliers et techniques aetisanaux. Contributions archeologiques, Cluj-Napoca, 2002, p. 145-159.

Finály G., A Gredistyei dák várak, Archeologiai Értesítő, 36, 1916, p. 11-43.

Florea Gelu, Dava et oppidum. Débuts de la genèse urbaine en europe au deuxième âge du Fer, Cluj-Napoca, 2011.

Florea Gelu A., Ferencz Iosif V., Un nouveau „bouclier”de la fin de deuxième âge du fer découvert à Piatra Roșie, Acta Musei Napocensis 41-42, I, 2004-2005 (2007), p. 47-54.

Florea Gelu, Suciu Liliana, Observaţii cu privire la scutul de la Piatra Roşie, Ephemeris Napocensis V, 1995, p. 47-61.

Glodariu Ioan, Relaţii comerciale ale Daciei cu lumea elenistică şi romană, Cluj-Napoca, 1974.

Glodariu Ioan, Arhitectura dacilor - civilă și militară (sec. II î.e.n. - I e.n.), Cluj-Napoca, 1983.

Glodariu Ioan, Iaroslavschi Eugen, Rusu-Pescaru Adriana, Stănescu Florin, Sarmizegetusa Regia. Capitala Daciei Preromane, Deva, 1996.

Glodariu Ioan, Florea Gelu, Suciu Liliana, Ferencz Iosif V., Luncani, com. Boșorod, jud. Hunedoara, punct Piatra Roșie, Cronica Cercetărilor Arheologice, campania 2004 (133).

Pavel Viorica, Andriţoiu Ion, Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roşie, Apulum 31,  1994, p. 79-121.

Popa Radu, Observaţii privind zidurile de mortar din cetăţile dacice hunedorene, Sargetia 13, 1977, p. 277-284.

Rustoiu Aurel, Ferencz Iosif Vasile, Piese ornamentale de car din Dacia Preromană, Thraco-Dacica XXIII, 1-2, 2002, p. 231-242.

Sîrbu Valeriu, Cerişer Nicolae, Romulus Vasile, Un depozit de piese dacice din fier de la Piatra Roşie (sat Luncani, com. Boşorod, judeţul Hunedoara) - A Deposit of  Dacian Iron Objects in Piatra Roşie (Luncani village, Boşorod commune, Hunedoara County), Bibliotheca Septemcastrensis XV, Sibiu, 2005.