Arheologii au identificat pe platou fundațiile a trei construcții: una în interiorul fortificației și două în afara acesteia, în sectorul nordic al platoului.

Clădirea din interiorul fortificației ocupă o mare parte a suprafeței formate de ziduri, mai cu seamă înspre laturile de sud, est și vest ale fortificației, lăsând ceva spațiu doar înspre nord (se află la 42 m depărtare de zidul nordic, la 20 m de cel sudic, la 7-8 m de cel estic și la doar 2-4 m de cel vestic). Este rectangulară, alcătuită din două încăperi, iar pe trei laturi este înconjurată de un pridvor absidat, cu absida în partea de nord, lăsând liberă latura sudică a clădirii, unde se afla și intrarea. Dimensiunile totale sunt de 40 x 28 m, iar clădirea fără pridvor are 22,50 x 13,20 m. Distanța dintre peretele nordic al clădirii și punctul cel mai îndepărtat al absidei priodvorului este de 14,30 m. Pe laturi, distanța dintre pereții clădirii și cei ai pridvorului este de 6-8 m la est și de 5,70 m la vest.

Temelia clădirii era alcătuită din blocuri mici de calcar fasonat. Scheletul clădirii era din bârne de lemn, între care se afla o rețea de nuiele legată cu lut bine netezit. Pridvorul era probabil mai scund, pentru a lăsa să treacă lumina. Acoperișul era de șindrilă. În interiorul clădirii s-au găsit fragmente de vase ceramice, fusaiole, obiecte mărunte de fier, un cuțit de fier, o seceră, un vârf de săgeată, un opaiț de bronz. Clădirea a sfârșit într-un incendiu.

Celelalte două clădiri se consideră că aparțin unei etape posterioare incintei. Au fost construite pe sectorul nordic al platoului, acoperind parțial suprafața pe care înainte fusese un sanctuar de tip aliniament.

Una dintre clădiri are 5 încăperi, grupate, și măsoară 22,50 x 12,50 m. A fost construită pe o temelie din blocuri mici de calcar, iar pereții erau din nuiele tencuite cu lut. Acoperișul era de țiglă. Cealaltă clădire are 4 încăperi, aliniate, și măsoară 27 x 5 m. A fost construită pe o temelie de piatră locală, pereții erau tot din nuiele cu lut, însă aici nu s-a descoperit țiglă, deci clădirea era probabil acoperită cu șindrilă. În interiorul celei dintâi s-au găsit două cuțite, un pumnal, o secure, un topor, ceramică și alte obiecte mărunte. În cea de-a doua s-au găsit, pe lângă obiecte mai puțin importante, trei monede: una de argint, imitație după monede thasiene, una de bronz, emisă de orașul Histria, și un denar republican roman din secolul I î.Hr. Ambele clădiri au fost incendiate.