Un element arhitectonic spectaculos al acestei cetăți îl reprezintă drumul pavat, care pornește din dreptul capătului dolinei și urcă, în pantă abruptă, până pe terasa de sub platou, sub forma unei scări, apoi trece prin turnul de poartă și se continuă până pe platoul cetății prin câteva trepte.

Drumul are lățimea de cca 3 m și este constituit din 4 sau 5 șiruri de blocuri de calcar, înalte de cca 40 cm, cu laturile de 70 x 40 cm, ce au fiecare la partea superioară câte o bandă de 7-8 cm grosime. Blocurile erau înfipte în pantă până la acea bandă, care rămânea la suprafață, dând impresia unor lespezi înguste. În realitate, partea îngropată în pământ este de trei ori mai mare decât cea vizibilă. Blocul următor îl „încăleca” pe cel dinainte cu banda lăsată liberă, dând în acest fel aspectul de trepte. Prin această metodă panta a fost puternic ancorată, iar blocurile au rămas înfipte în pământ și după două mii de ani, în ciuda înclinației mari a trenului.

C. Daicoviciu afirmă că drumul pavat începea la intrarea în incinta II, unde s-au găsit niște lespezi. Nu există dovezi suficiente că într-adevăr a fost așa. Pe de o parte, Incinta II este posterioară drumului, care deservea intrarea în incinta I. Pe de alta, e puțin probabil ca pe o lungime de 40 m drumul pavat să se fi conservat atât de bine, iar pe restul distanței de aproape 100 m să nu se fi conservat deloc. Nu există elemente din acest drum mai jos de dolină, cele câteva fragmente de blocuri de calcar înfipte în cărare putând proveni din zidul sau poarta cetății, ajunse mai jos datorită înclinației mari a pantei.

Starea de conservare a drumului este în ansamblu destul de bună, însă în partea dinspre dolină blocurile au început să alunece cu tot cu solul de sub ele, reclamând de urgență lucrări de consolidare.

Înainte de a ajunge la poarta cetății, din acest drum se desprinde o ramificație care duce spre o clădire cu absidă de pe aceeași terasă de sub platou. Această ramificație străbate teren plan, prin urmare este alcătuită din lespezi sau blocuri drepte așezate pe sol, pe două rânduri. Lățimea sa este mai mică decât cea a drumului principal, având doar 1-1,20 m.